Smog

Smog

 

Nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka,a także niekorzystnymi naturalnymi zjawiskami atmosferycznymi: znaczna wilgotność powietrza (mgła) i brak wiatru.Nazwa „smog” składa się z dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła).

Ze względu na miejsce i warunki powstawania oraz skład chemiczny można wyróżnić 2 rodzaje smogu:

  • Smog londyński – występuje w szczególności od listopada do stycznia podczas inwersji temperatur w umiarkowanej strefie klimatycznej. Skład: tlenek siarki (IV), tlenki węgla, tlenek azotu, sadza i trudno opadające pyły.
  • Smog typu Los Angelessmo – występuje głównie w miesiącach letnich, w strefach subtropikalnych. Skład: tlenki azotu, tlenki węgla, węglowodory. Związki te ulegają późniejszym reakcjom fotochemicznym, w wyniku których powstają: PAN (azotan nadtlenoacetylu), aldehydy i ozon.