PM 10, PM 4, PM 2,5, PM 1

PM 10, PM 4, PM 2,5, PM 1

Najczęściej spotykaną klasyfikacją ze względu na wielkość cząstek stałych jest: PM1 – frakcja zawierająca cząstki o średnicy do 1,0 µm pobierane z 50% skutecznością z użyciem przyrządów do pobierania frakcji PM1 lub jako frakcja zawierająca cząstki o średnicy...
Rodzaje aerozoli

Rodzaje aerozoli

Rodzaje aerozoli: sól morska, fragmenty roślin, drobiny piasku, pyły (wulkaniczny), sadza, popioły, azotany, siarczany, związki organiczne i nieorganiczne. Ze względu na wielkość aerozole atmosferyczne można podzielić na: aerozole drobne klasę akumulacji aerozole...
Aerozol

Aerozol

Aerozole to zanieczyszczenia atmosferyczne. Są to małe cząstki stałe lub ciekłe, które powstają w sposób naturalny, a także w wyniku działalności gospodarczej człowieka. Przykłady: dym z pożarów lasów, pył wulkaniczny, zanieczyszczenia z fabryk, sole morskie, które...