Metoda wagowa

Metoda wagowa

Metoda wagowa polega na oznaczeniu zawartości składnika na podstawie masy strąconego osadu.

  • osad musi być osadem czystym
  • suchym lub
  • wyprażonym

np. :

  • oznaczenie zawartości pyłu całkowitego,
  • oznaczenie zawartości pyłu respirabilnego,
  • oznaczenie frakcji PM10 (wagowy pomiar stężenia pyłu o wymiarach cząstek poniżej 10µm),
  • oznaczenie frakcji PM2.5 (wagowy pomiar stężenia pyłu o wymiarach cząstek poniżej 2,5µm).