Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka

 

Jakość powietrza ma istotny wpływ na zdrowie ludzi. Szczególnie poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka stwarza zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i ozonem. Najbardziej narażeni na działanie szkodliwych substancji zawartych w powietrzu są dzieci i osoby starsze.

Najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami są:

  • pył zawieszony (PM)
  • Dwutlenek azotu (NO2)
  • Ozon w warstwie przyziemnej (O3)
  • Dwutlenek siarki (SO2)
  • Benzo[a]piren (BaP)

Dolegliwości wywołane poszczególnymi zanieczyszczeniami powietrza:

Zawarte w powietrzu szkodliwe substancje mają szczególnie szkodliwy wpływ na układ oddechowy człowieka. Podczas oddychania zanieczyszczenia są wchłaniane do organizmu, zwiększając tym samym ryzyko zachorowalności na choroby płuc, układu krążenia czy nowotwory. Najbardziej szkodliwe są drobnocząsteczkowe zanieczyszczenia pyłowe, które ze względu na małe rozmiary docierają do najmniejszych oskrzelików i pęcherzyków płucnych. Działanie drażniące posiadają nie tylko zanieczyszczenia pyłowe, ale również gazowe, takie jak dwutlenek siarki oraz tlenki azotu. Najdrobniejsze drobinki pyłu mają możliwość przechodzenia przez ściany pęcherzyków płucnych i trafiają najpierw do naczyń płucnych, później do całego układu krwionośnego.

Najbardziej niebezpieczne dla zdrowia człowieka są frakcje dostające się do obszaru wymiany gazowej, czyli do pęcherzyków płucnych. Mogą one doprowadzić do poważnych chorób, takich jak pylica płuc, nowotwory, czy zapalenie pęcherzyków płucnych.

Źródła:
tworzymyatmosfere.pl
niebieskiatmoludek.pl