Stan powietrza w Polsce

Stan powietrza w Polsce

Powietrze atmosferyczne jest w Polsce zanieczyszczone na ponad 20% powierzchni kraju. W 2015 Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport z którego wynika, iż powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych rakotwórczym benzoapirenem z pośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, przekraczając stężenie 1 ng/m³.

Znaczący wpływ na taki stan powietrza w Polsce mają:

 • energetyka oparta na węglu kamiennym i brunatnym,

 • spalanie w domowych piecach węgla, drewna i śmieci,

 • rozwinięty ale niedoinwestowany ekonomicznie przemysł surowcowy,

 • niedobór instalacji oczyszczających gazy odlotowe,

 • dynamicznie rozwijający się transport samochodowy (pojazdy i drogi),

 • opóźnienie w rozwoju prawa ekonomicznego i jego egzekwowania.

Fakty na temat jakości powietrza w Polsce:

 • Największe zanieczyszczenia powietrza występują na obszarach dużych aglomeracji miejskich i w głównych okręgach przemysłowych.

 • Śląsk ma najbardziej zanieczyszczone powietrze – na powierzchni zajmującej 2,1% kraju skoncentrowane jest 20-25% krajowej emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów.

 • Na terenie Polski corocznie przekraczane są dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza, w tym metali ciężkich.

 • Na terenach zurbanizowanych przekraczane są dopuszczalne poziomy zapylenia oraz dopuszczalne poziomy stężenia gazów.

 • Miasto Żywiec ma największe stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 w Europie (wg raportu WHO z 2016 roku) i ponad czterokrotnie przekracza dopuszczalną normę.

 • Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2016 roku, na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, Polska zajmuje aż 33 pozycje, w tym 7 w pierwszej dziesiątce.

Źródło: wikipedia.pl