Rodzaje aerozoli

Rodzaje aerozoli

Rodzaje aerozoli: sól morska, fragmenty roślin, drobiny piasku, pyły (wulkaniczny), sadza, popioły, azotany, siarczany, związki organiczne i nieorganiczne.

Ze względu na wielkość aerozole atmosferyczne można podzielić na:

  • aerozole drobne
  • klasę akumulacji
  • aerozole gruboziarniste

Rozmiary_aerozoli_pylu-iBros