Pyłomierz DUSTTRAK 8533 DRX – Pomiar koncentracji pyłu z jednoczesnym podziałem na frakcje

Pyłomierz DUSTTRAK 8533 DRX – Pomiar koncentracji pyłu z jednoczesnym podziałem na frakcje

DUSTTRAK DRX 8533 Jednoczesny pomiar koncentracji masowej wraz z podziałem na poszczególne frakcje.  Parametry R Zalety / zastosowanie  W zestawie  Oprogramowanie Pyłomierz DUSTTRAK™ DRX MODEL 8533, 8533EP, 8534 PARAMETRY Typ czujnika: fotometr (rozpraszanie światła pod kątem 90°) Zakres pomiaru rozmiaru cząstek: 0.1 do 15 μm Zakres pomiaru koncentracji pyłu: Model 8533: 0.001 do 150 mg/m3 Model 8533EP (zewnętrzna pompa): 0.001 do 150 mg/m3 Model 8534: 0.001 do 150 mg/m3 Wyświetlanie: Koncentracja masowa pyłu z podziałem na poszczególne frakcje: PM1, PM2.5, pył respirabilny, PM10 Rozdzielczość: ±0.1% odczytu  lub 0.001 mg/m (w zależności która wartość jest większa) Dryf zera (stabilność zera): ±0.002 mg/m w ciągu  24 godzin przy 10 sekundowej stałej czasowej Przepływ (prędkość próbkowania): 0,18 m3/h  (3 l/min) Dokładność: ±5% od nastawy fabrycznej, wewnętrzny kontroler przepływu Współczynnik temperaturowy: +0.001 mg/m3  na °C Temp. pracy: 0 do 50°C (32 do 120°F) Temp. przechowywania: -20 do 60°C (-4 do 140°F) Wilgotność względna: 0 do 95% RH, bez wykraplania Stała czasowa: Ustawiana przez użytkownika, 1 do 60 sekund, Rejestracja danych: 5 MB wbudowanej pamięci (>60,000 punktów pomiarowych), 45 dni z 1 minutowym interwałem zapisu Częstotliwość zapisywania (interwał): Ustawiana przez użytkownika, 1 sekunda do 1 godzina Wymiary (wys. x szer. x dług.): model przenośny (8534): 12.5 x 12.1 x 31.6 cm model stacjonarny (8533): 13.5 x 21.6 x 22.4 cm zewnętrzna pompa: 10 x 18 x 9 cm Waga: model przenośny: 1.3 kg, 1.5 kg (z baterią) model stacjonarny (8533): 1.6 kg, 2 kg – 1 bateria, 2.5 kg – 2 baterie zewnętrzna pompa: 1,4 kg Zalety miernika: Jednoczesny pomiar koncentracji masowej wraz z podziałem na poszczególne frakcje (PM1, PM2.5, PM10 frakcja respirabilna...