Ochrona przed krystaliczną krzemionką

Ochrona przed krystaliczną krzemionką

Co to jest krystaliczna krzemionka?

 • Krystaliczna krzemionka jest podstawowym składnikiem gleby, piasku, granitu i wielu innych minerałów.
 • Kwarc jest najbardziej rozpowszechnioną formą krystalicznej krzemionki.
 • Krystobalit i trydymit to dwie inne formy krystalicznej krzemionki.
 • Wszystkie trzy formy mogą być pod postacią cząstek wielkości respirabilnej,gdy pracownicy wiercą, tną lub szlifują obiekty zawierające krystaliczną krzemionkę.

 

Jakie istnieją zagrożenia związane z krzemionką krystaliczną?

 • Krzem pozostaje poważnym zagrożeniem dla milionów pracowników na całym świecie, w tym ponad 100 tysięcy w pracach o wysokim poziomie ekspozycji, takich jak: czyszczenie strumieniowo-ścierne, odlewnictwo, kamieniarstwo, wiercenie w skałach, praca w kamieniołomach i drążenie tuneli.
 • O powadze zagrożenia dla zdrowia związanej z ekspozycją krzemionki świadczy ilość ofiar śmiertelnych i wyłączanie chorób, które nadal występują w obróbce strumieniem piasku i wierceniach skalnych.
 • Krzem krystaliczny został sklasyfikowany jako czynnik rakotwórczy dla ludzkich płuc.
 • Wdychany pył krzemionki krystalicznej może powodować pylicę krzemową, która w ciężkich przypadkach może być nawet śmiertelna.
 • Respirabilny pył krzemionkowy wchodzi do płuc, powodując tworzenie się tkanki bliznowatej, zmniejszając w ten sposób zdolność płuc do wchłaniania tlenu.
 • Nie ma lekarstwa na krzemicę.

 

Dlaczego warto podjąć działania ?

Zarówno sektor budowlany, jak i przemysł ogólny posiada wiele stanowisk, na których pracownicy są narażeni na wdychanie pyłu krzemionkowego o wielości frakcji respirabilnej. Krzemionka jest rakotwórcza, przewlekła i nadmierna ekspozycja może powodować krzemicę.

Istnieją normy regulujące najwyższe dopuszczalne stężenie (granice indywidualnej ekspozycji) dla respirabilnego pyłu krzemionkowego.

 

Występowanie:

 • większe inwestycje budowlane
 • górnictwo
 • firmy wiertnicze
 • operacje szczelinowania
 • kamieniołomy
 • odlewnie
 • zakłady cementowe
 • produkcja szkła
 • firmy produkujące cegły i zaprawy

 

Monitorowanie obszaru roboczego dla krzemionki

 • Szeroki wybór miejsc pracy wysokiego ryzyka obejmuje ekspozycję pracownika na krzemionkę.
 • Ważne jest, aby ocenić i scharakteryzować miejsce pracy, należy najpierw znaleźć „gorące punkty” i „źródła” krzemionki, a następnie sposób jak je kontrolować.

 

Jak wygląda monitorowanie obszaru roboczego?

Monitoring prowadzony jest w obszarze pracy przy użyciu jednej lub więcej z następujących strategii monitorowania:

 • Pobieranie próbek
 • Ocena systemu odpylania oraz HVAC
 • Analiza pozyskanych danych (linia bazowa i trendy)
 • Lokalizacja punktu źródłowego
 • Studium inżynierii procesu
 • Ocena aparatury kontrolnej

 

Monitorowanie aerozolu

Ocena obszaru roboczego / prywatnego monitorowania ekspozycji

Higieniści przemysłowi. Eksperci są zobowiązani do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi w miejscu pracy. Odgrywają oni istotną rolę w zapewnieniu, że federalne, państwowe, lokalne normy i przepisy są przestrzegane w środowisku pracy.

 

Osobisty monitoring ekspozycji

Co to jest osobisty monitoring ekspozycji?

Osobisty monitoring ekspozycji przeprowadza się w celu określenia ekspozycji pracownika w ciągu 8-godzinnej zmiany roboczej w oparciu o dopuszczalny poziom ekspozycji na niektóre właściwości fizyczne, chemiczne lub zagrożenia biologiczne.

 

Kto Wykonuje osobiste monitorowanie ekspozycji?

Inspektorzy sanitarni. Są to naukowcy i inżynierowie zaangażowani w ochronę zdrowia i bezpieczeństwo ludzi w miejscu pracy. Odgrywają oni istotną rolę w zapewnieniu, że państwowe, europejskie i zakłdowe normy i przepisy są przestrzegane w środowisku pracy.

 

Dlaczego i kiedy jest prowadzony osobisty monitoring ekspozycji?

Badania przeprowadza się w miejscu pracy, przy zwróceniu uwagi na to, jakie codzienne zadania zawodowe wykonują pracownicy oraz jak wygląda ich wzajemne oddziaływanie na urządzenia i procesy. Badania te są zwykle określane jako Ocena Obszaru Roboczego lub Analiza Zagrożenia na Stanowisku Pracy. OOB ocenia ogólną pracę, natomiast AZnSP skupia swoją uwagę bardziej na działalności pracownika i jego interakcji z urządzeniami i procesami.

Badania te wiążą się z charakterystyką fizyczną, chemiczną i zagrożeniami biologicznymi, co można inaczej nazwać granicą dopuszczalnej ekspozycji (NDE), na którą pracownicy mogą być narażeni w ciągu 8-godzinnej zmiany roboczej.) Można to wykonać na różne sposoby: monitorowanie otoczenia, monitorowanie obszaru pracy i prywatny monitoring ekspozycji.

 

Jak jest wykonany osobisty monitoring ekspozycji?

Monitoring ekspozycji na stanowisku pracy jest prowadzony poprzez pobieranie próbek w Strefie Oddychania Pracownika (SOP). SOP jest określony jako obszar – 0,3 m w pobliżu głowy, nosa i ust danej osoby.

Przykłady wskaźników pomiaru ekspozycji, w których mogą być pobrane próbki:

 • Aerozole / pyły / mgły / pary / cząstki stałe
 • Gazy i pary
 • Hałas i wibracje
 • stres cieplny i zimny
 • promieniowania jonizujące i niejonizujące

 

Pobieranie próbek może być wykonane za pomocą referencyjnej metody pobierania próbek lub metody bezpośredniego odczytu / czasu rzeczywistego.

Metoda referencyjna pobierania próbek może zostać wykorzystana do oszacowania ekspozycji pracownika, tworzenia raportów i prowadzenia dokumentacji.

Natomiast metoda bezpośredniego odczytu (AM510) jest coraz bardziej powszechna, ponieważ umożliwia natychmiastową reakcję na warunki w miejscu pracy, dodatkowo nie trzeba czekać na wyniki analizy pobieranych próbek metodą referencyjną.

 

Metoda referencyjna pobierania próbek – laboratoryjne metody analityczne oparte na osobistych pomiarach lub z użyciem pompy do pobierania próbek powietrza otoczenia, gdzie próbki są pobierane w okresie pewnym czasie, a następnie wysyłane do laboratorium w celu analizy.

Przykłady odniesienia metody pobierania próbek to:

 • Rurki sorpcyjne – węgiel, żel krzemionkowy, XAD-2, itp
 • Media filtracyjne – 25 mm lub 37 mm z użyciem włókna szklanego, MCE, kwarcu, PCV, teflonu, itp.

Wadą metody referencyjnej jest czas oczekiwania na próbki wysłane do analizy.

 

Pomiar w czasie rzeczywistym / metoda bezpośredniego odczytu – osobiste, stacjonarne lub przenośne mierniki, które umożliwiają ciągłe odczyty w czasie rzeczywistym. Przykłady technologii i narzędzi stosowanych:

Technologia / Instrument

Pomiar

TSI Rozwiązanie

Fotometryczna (fotometr)

Stężenia masowe aerozolu dla pomiaru ekspozycji dla następujących frakcji:

 • PM10

 • PM4

 • PM2.5

 • PM1

SIDEPAK™ AM510

 

Zaletą pomiaru w czasie rzeczywistym / metody bezpośredniego odczytu jest natychmiastowy dostęp do zintegrowanych danych w czasie, który umożliwia błyskawiczne decyzje i działania naprawcze. Wadą jest to, że często nie kwalifikuje się jako odpowiednik metody referencyjnej.