Metoda referencyjna

Metoda referencyjna

Metoda badań, która zawiera następujące elementy: pobranie próbki, przygotowanie próbki, pomiar, analiza danych, kryteria akceptacji. Dzięki tej metodzie uzyskuje się teoretycznie dokładne i powtarzalne pomiary dla analizowanego medium. Wynik z tej metody stanowi punkt odniesienia dla optymalizacji np. parametrów suszenia (wagosuszarki).

Ze względu na możliwość błędu przy poborze oraz konieczność osuszenia próbki pyłu dokładność tej metody wynosi 30%. Pobrane próbki są badane w laboratorium z akredytacją PCA. Na wynik trzeba czekać od tygodnia do 3 tygodni.

Ze względu na długi czas oczekiwania metoda ta nie dostarcza informacji o zapyleniu w czasie rzeczywistym. Nie pozwala monitorować na bieżąco postępów w usuwaniu źródeł zapylenia oraz nie dostarcza kluczowych informacji o chwilowym poziomie pyłu.