Lotne Związki Organiczne (VOC)

Lotne Związki Organiczne (VOC)

Grupa związków organicznych, wykazujących następujące własności:

  • z łatwością przechodzą w postać gazu lub par
  • charakteryzują się niską rozpuszczalnością w wodzie i wysoką prężnością par
  • ich temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250 °C (pomiar w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa).

Zawierają również: atomy tlenu, fluoru, wodoru, chloru, azotu, siarki, bromu.

 

Lotne związki organiczne występują jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i są źródłem zanieczyszczeń środowiska. Z tego powodu w wielu krajach świata (także w Polsce) istnieją normy ograniczające ich emisję do środowiska, przez określenie dopuszczalnych wartości maksymalnych zawartości LZO w produktach. Zawartość LZO określa masę lotnych związków organicznych, wyrażoną w przypadku cieczy w gramach na litr (g/l) produktu gotowego do użytku.