Frakcje pyłu

Frakcje pyłu

Klasyfikacja pyłów i włókien ze względu na wymiary pyłu:

  • pył całkowity – wszystkie cząstki zawarte w określonej objętości powietrza
  • pył respirabilny – część masy pyłu całkowitego wdychana przez nos i usta o średniej wartości średnicy aerodynamicznej 3,5 ± 0,3
  • Włókna respirabilne – włókna o długości powyżej 5 µm o maksymalnej średnicy poniżej 3 µm i o stosunku długości do średnicy > 3

 

Rodzaje pyłu wdychanego:

  • pył przedtchawiczny (frakcja wdychana) – część masy pyłu wdychanego nie docierająca poza krtań
  • pył tchawiczny – część masy wdychanego pyłu docierająca poza krtań, frakcja płucna
  • pył tchawiczno-oskrzelowy – część masy wdychanego pyłu docierająca poza krtań, lecz nie docierająca do bezrzęskowej części dróg oddechowych
  • pył respirabilny – część masy wdychanego pyłu docierająca do bezpośredniej części dróg oddechowych (pęcherzyków płucnych).