Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka

  Jakość powietrza ma istotny wpływ na zdrowie ludzi. Szczególnie poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka stwarza zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i ozonem. Najbardziej narażeni na działanie szkodliwych substancji zawartych w powietrzu są dzieci i osoby starsze. Najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami są: pył zawieszony (PM) Dwutlenek azotu (NO2) Ozon w warstwie przyziemnej (O3) Dwutlenek siarki (SO2) Benzo[a]piren (BaP) Dolegliwości wywołane poszczególnymi zanieczyszczeniami powietrza: Zawarte w powietrzu szkodliwe substancje mają szczególnie szkodliwy wpływ na układ oddechowy człowieka. Podczas oddychania zanieczyszczenia są wchłaniane do organizmu, zwiększając tym samym ryzyko zachorowalności na choroby płuc, układu krążenia czy nowotwory. Najbardziej szkodliwe są drobnocząsteczkowe zanieczyszczenia pyłowe, które ze względu na małe rozmiary docierają do najmniejszych oskrzelików i pęcherzyków płucnych. Działanie drażniące posiadają nie tylko zanieczyszczenia pyłowe, ale również gazowe, takie jak dwutlenek siarki oraz tlenki azotu. Najdrobniejsze drobinki pyłu mają możliwość przechodzenia przez ściany pęcherzyków płucnych i trafiają najpierw do naczyń płucnych, później do całego układu krwionośnego. Najbardziej niebezpieczne dla zdrowia człowieka są frakcje dostające się do obszaru wymiany gazowej, czyli do pęcherzyków płucnych. Mogą one doprowadzić do poważnych chorób, takich jak pylica płuc, nowotwory, czy zapalenie pęcherzyków płucnych. Źródła: tworzymyatmosfere.pl niebieskiatmoludek.pl...
Błąd koincydencji (przypadkowości)

Błąd koincydencji (przypadkowości)

Błąd koincydencji – zwany również błędem przypadkowości. Występuje w licznikach cząstek oraz tanich pyłomierzach których zasada działania oparta jest na zliczaniu poszczególnych cząstek pyłu. Licznik cząstek może uznać dwie mniejsze cząsteczki za jedną większą. W dużym uproszczeniu: badane powietrze jest zasysane przez pobornik licznika cząstek, struga zostaje rozdzielona tak by promieniowanie lasera było w stanie naświetlić próbkę. W zależności od poziomu odbicia światła przez cząsteczki zawarte w powietrzu do fotodetektora dociera informacja o zmiennym natężeniu. Błąd koindcydencji występuje w przypadku gdy np. dwie cząsteczki o wielkości 1.0 um znajdują się blisko siebie (są zlepione), mogą one zostać zaklasyfikowane jako jedna cząsteczka o średnicy 2.0 um. W przypadku tanich mierników zapylenia mogą to być np. dwie cząsteczki PM2,5 które zostaną uznane za cząsteczkę...
Łatwiej oddychać – Seminarium dla pracowników BHP – Zbieramy zapisy!!!

Łatwiej oddychać – Seminarium dla pracowników BHP – Zbieramy zapisy!!!

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZISIAJ! Firma TSI wraz z partnerem iBros technic przedstawia najnowsze technologie poprawiające bezpieczeństwo środowiska pracy, rozwiązania pozwalające sprostać dzisiejszym wyzwaniom stojącym przed specjalistami z branży BHP w zakresie ochrony przed zapyleniem, aerozolami. Szczególny nacisk zostanie położony na ochronę dróg oddechowych pracowników oraz metody testowania filtrów i masek. Dołącz do nas I dowiedz się: + jak monitorować ekspozycję w środowisku wewnętrznym+ jak upewnić się, że spełnione są aktualne wymagania bezpieczeństwa + co jest przyszłością ochrony dróg oddechowych Prelegenci: + Krzysztof Makowski, Zakład Ochron Osobistych CIOP-PIB, Lódź , PL + Łukasz Kołodziejczyk, iBros technic , Kraków, PL + Lucia Bustin , TSI GmbH Aachen, DE + Ferenc Nagy, TSI GmbH Aachen, DE Miejsce: Hotel Novotel Centrum Pilsudskiego 11A 90-368 Lodz Polska Data: 30 września 2015 PRZYDATNE LINKI Informacja na temat rozwiązań do monitoringu ekspozycji (natężenia zapylenia) Informacje o urządzeniach do ochrony dróg oddechowych Szukasz skutecznego sposobu monitorowania zapylenia? Sprawdź nasze NOWE...

Filtr HEPA

Filtr powietrza, który służy do dezynfekcji powietrza. Filtry HEPA wykorzystywane są w lożach, boksach, skrzynkach lub pomieszczeniach do pracy w środowisku jałowym. Są wykonane ze szkła spiekanego. Zapewniają one filtrację powietrza przez pory wielkości 0,3µm. Zatrzymują większość (co najmniej 99.97%) zanieczyszczeń mechanicznych, większych niż 0,3µm, ale również: komórki grzybów, pierwotniaków, bakterii oraz większość wirusów. Filtry tego typu wykorzystywane są m.in. w odkurzaczach, klimatyzacji, wentylacji....
Licznik cząstek

Licznik cząstek

Wykorzystywany do oceny czystości powietrza. Działa na innej zasadzie niż pyłomierz – nie może być stosowany do pomiaru zapylenia w środowisku.. Zlicza ilość cząstek o określonej wielkości w analizowanym powietrzu. Najczęściej stosowany w tzw. clean-room – monitoring pomieszczeń czystych (szpitale, farmacja, elektronika). Dostępny jest zarówno w wersjach stacjonarnych (laboratoryjnych) jak i...