Źródła zanieczyszczeń powietrza

Źródła zanieczyszczeń powietrza

Zanieczyszczenie powietrza wszelkimi szkodliwymi substancjami może prowadzić do globalnych zagrożeń środowiska. Najczęstszymi zanieczyszczeniami atmosfery są: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne i mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska. Zanieczyszczenie powietrza powodują substancje stałe, ciekłe lub gazowe, które występują w powietrzu w ilości większej niż ich dopuszczalny poziom. Na zanieczyszczenie powietrza wpływają głównie: niska emisja, chemiczna konwersja paliw, wydobycie i transport surowców, przemysł chemiczny, przemysł rafineryjny, przemysł metalurgiczny, cementownie, składowiska surowców i odpadów, motoryzacja. Oprócz antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń istnieją również źródła naturalne, takie jak: wybuchy wulkanów, wietrzenie chemiczne skał, pożary lasów i stepów, wyładowania atmosferyczne, pył kosmiczny, czy procesy biologiczne. Źródło:...
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka

  Jakość powietrza ma istotny wpływ na zdrowie ludzi. Szczególnie poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka stwarza zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i ozonem. Najbardziej narażeni na działanie szkodliwych substancji zawartych w powietrzu są dzieci i osoby starsze. Najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami są: pył zawieszony (PM) Dwutlenek azotu (NO2) Ozon w warstwie przyziemnej (O3) Dwutlenek siarki (SO2) Benzo[a]piren (BaP) Dolegliwości wywołane poszczególnymi zanieczyszczeniami powietrza: Zawarte w powietrzu szkodliwe substancje mają szczególnie szkodliwy wpływ na układ oddechowy człowieka. Podczas oddychania zanieczyszczenia są wchłaniane do organizmu, zwiększając tym samym ryzyko zachorowalności na choroby płuc, układu krążenia czy nowotwory. Najbardziej szkodliwe są drobnocząsteczkowe zanieczyszczenia pyłowe, które ze względu na małe rozmiary docierają do najmniejszych oskrzelików i pęcherzyków płucnych. Działanie drażniące posiadają nie tylko zanieczyszczenia pyłowe, ale również gazowe, takie jak dwutlenek siarki oraz tlenki azotu. Najdrobniejsze drobinki pyłu mają możliwość przechodzenia przez ściany pęcherzyków płucnych i trafiają najpierw do naczyń płucnych, później do całego układu krwionośnego. Najbardziej niebezpieczne dla zdrowia człowieka są frakcje dostające się do obszaru wymiany gazowej, czyli do pęcherzyków płucnych. Mogą one doprowadzić do poważnych chorób, takich jak pylica płuc, nowotwory, czy zapalenie pęcherzyków płucnych. Źródła: tworzymyatmosfere.pl niebieskiatmoludek.pl...
Błąd koincydencji (przypadkowości)

Błąd koincydencji (przypadkowości)

Błąd koincydencji – zwany również błędem przypadkowości. Występuje w licznikach cząstek oraz tanich pyłomierzach których zasada działania oparta jest na zliczaniu poszczególnych cząstek pyłu. Licznik cząstek może uznać dwie mniejsze cząsteczki za jedną większą.        W dużym uproszczeniu: badane powietrze jest zasysane przez pobornik licznika cząstek, struga zostaje rozdzielona tak by promieniowanie lasera było w stanie naświetlić próbkę. W zależności od poziomu odbicia światła przez cząsteczki zawarte w powietrzu do fotodetektora dociera informacja o zmiennym natężeniu.Błąd koincydencji występuje w przypadku gdy np. dwie cząsteczki o wielkości 1.0 um znajdują się blisko siebie (są zlepione), mogą one zostać zaklasyfikowane jako jedna cząsteczka o średnicy 2.0 um. W przypadku tanich mierników zapylenia mogą to być np. dwie cząsteczki PM2,5 które zostaną uznane za cząsteczkę PM5,0. drobiny cząstek – optyczne liczniki cząstek są narażone na błąd...
TSI + IBROS na targach SAWO w Poznaniu

TSI + IBROS na targach SAWO w Poznaniu

Targi SAWO  – Poznań MTP  – HALA 3A stoisko 112 (jak numer alarmowy) Targi SAMO odbywają się równocześnie z targami INSTALACJE, SECUREX…  http://sawo.mtp.pl/pl/# Serdecznie zapraszamy na stosiko TSI / iBros – HALA 3A stoisko 112 na poznańskich targach SAWO 2016 (odbywające się wraz z targami INSTALACJE 2016) gdzie będziemy przedstawiali nowe urządzenia z naszej oferty produktów TSI związane z sektorem ochrony osobistej.  iBros technic będzie do Państwa dyspozycji przez cały okres targów to jest od 26 do 28 kwietnia 2016. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi dystrybuowanymi przez nas produktami marki TSI Incorporated oraz bezpośredniego porozmawiania na tematy techniczne i handlowe. TSI PortaCount Pro+ Tester dopasowania ilościowego (metodą QNFT) dla wszystkich rodzajów respiratorów, masek gazowych, aparatów oddechowych czy masek jednorazowych. Tester respiratorów PortaCount® Pro+ Model 8038 eliminuje niepewność, konieczność zgadywania oraz błędy związane z testami jakościowymi respiratorów. Jeśli maska wymaga testu dopasowania, PortaCount Pro+ Fit zapewni najszybszą, najprostszą oraz najbardziej obiektywną metodę akceptowaną przez organizacje związane z ochroną zdrowia na całym świecie (np. OSHA ).  więcej o PORAT COUNT PRO+ 8038 >>   www.TSI.com TSI SidePak AM510 Dozymetr SIDEPAK AM510 SidePak monitoruje w sposób ciągły poziom zapylenia w miejscu pracy, i jest przy tym lekki (450g) i wytrzymały. Zastosowanie: Osobiste monitorowanie środowiska pracy, Monitoring środowiska i miejsca pracy, Analiza i prezentacja podstawowych tendencji, Badania techniczne Badania epidemiologiczne i zdrowotne, Pobieranie próbek środowiskowych…    więcej o SIEDEPAK AM510  >>  www.miernikizapylenia.pl Serdecznie zapraszamy.   iBros technic dystrybutor TSI Incorporated w Polsce  +48 12 3767051 www.iBros.pl       www.anemometry.pl       www.tsi.com Targi SAWO2016.04.25…28  – Poznań MTP  – HALA 3A stoisko 112 (jak numer alarmowy) Targi SAMO odbywają się równocześnie...
Łatwiej oddychać – Seminarium dla pracowników BHP – Zbieramy zapisy!!!

Łatwiej oddychać – Seminarium dla pracowników BHP – Zbieramy zapisy!!!

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZISIAJ! Firma TSI wraz z partnerem iBros technic przedstawia najnowsze technologie poprawiające bezpieczeństwo środowiska pracy, rozwiązania pozwalające sprostać dzisiejszym wyzwaniom stojącym przed specjalistami z branży BHP w zakresie ochrony przed zapyleniem, aerozolami. Szczególny nacisk zostanie położony na ochronę dróg oddechowych pracowników oraz metody testowania filtrów i masek. Dołącz do nas I dowiedz się: + jak monitorować ekspozycję w środowisku wewnętrznym+ jak upewnić się, że spełnione są aktualne wymagania bezpieczeństwa + co jest przyszłością ochrony dróg oddechowych Prelegenci: + Krzysztof Makowski, Zakład Ochron Osobistych CIOP-PIB, Lódź , PL + Łukasz Kołodziejczyk, iBros technic , Kraków, PL + Lucia Bustin , TSI GmbH Aachen, DE + Ferenc Nagy, TSI GmbH Aachen, DE Miejsce: Hotel Novotel Centrum Pilsudskiego 11A 90-368 Lodz Polska Data: 30 września 2015 PRZYDATNE LINKI Informacja na temat rozwiązań do monitoringu ekspozycji (natężenia zapylenia) Informacje o urządzeniach do ochrony dróg oddechowych Szukasz skutecznego sposobu monitorowania zapylenia? Sprawdź nasze NOWE...