Aerozol

Aerozol

Aerozole to zanieczyszczenia atmosferyczne. Są to małe cząstki stałe lub ciekłe, które powstają w sposób naturalny, a także w wyniku działalności gospodarczej człowieka.

Przykłady: dym z pożarów lasów, pył wulkaniczny, zanieczyszczenia z fabryk, sole morskie, które przemieszczają się w formie cyklonów, drobiny piasku wywiewane z suchych terenów, których największe skupiska znajdują się nad Saharą.

Ze względu na wielkość, rodzaj i lokalizację, aerozole mogą schładzać lub ocieplać powierzchnię ziemi. Również hamują lub inicjują tworzenie się chmur, w niektórych przypadkach mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Występowanie oraz ilość aerozoli ulega zmianie w zależności od pory roku.