Cyklon odpylający

Cyklon odpylający

Stanowi najbardziej rozpowszechniony rodzaj odpylaczy. Wykorzystano w nim zasadę działania siły odśrodkowej do oddzielania ziaren ze strugi zawirowanego gazu. Podczas ruchu spiralnego na ziarna pyłu oddziałuje siła odśrodkowa, która powoduje ich przemieszczanie się ku ściankom. Ziarna pyłu po zetknięciu ze ściankami wytracają szybkość i opadają w dół pod działaniem sił ciężkości. Wielkość minimalnego ziarna jakie można oddzielić w cyklonie zależy od własności oczyszczanego gazu i od parametrów konstrukcyjnych...

Filtr HEPA

Filtr powietrza, który służy do dezynfekcji powietrza. Filtry HEPA wykorzystywane są w lożach, boksach, skrzynkach lub pomieszczeniach do pracy w środowisku jałowym. Są wykonane ze szkła spiekanego. Zapewniają one filtrację powietrza przez pory wielkości 0,3µm. Zatrzymują większość (co najmniej 99.97%) zanieczyszczeń mechanicznych, większych niż 0,3µm, ale również: komórki grzybów, pierwotniaków, bakterii oraz większość wirusów. Filtry tego typu wykorzystywane są m.in. w odkurzaczach, klimatyzacji, wentylacji....
Lotne Związki Organiczne (VOC)

Lotne Związki Organiczne (VOC)

Grupa związków organicznych, wykazujących następujące własności: z łatwością przechodzą w postać gazu lub par charakteryzują się niską rozpuszczalnością w wodzie i wysoką prężnością par ich temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250 °C (pomiar w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa). Zawierają również: atomy tlenu, fluoru, wodoru, chloru, azotu, siarki, bromu.   Lotne związki organiczne występują jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i są źródłem zanieczyszczeń środowiska. Z tego powodu w wielu krajach świata (także w Polsce) istnieją normy ograniczające ich emisję do środowiska, przez określenie dopuszczalnych wartości maksymalnych zawartości LZO w produktach. Zawartość LZO określa masę lotnych związków organicznych, wyrażoną w przypadku cieczy w gramach na litr (g/l) produktu gotowego do...
Licznik cząstek

Licznik cząstek

Wykorzystywany do oceny czystości powietrza. Działa na innej zasadzie niż pyłomierz – nie może być stosowany do pomiaru zapylenia w środowisku.. Zlicza ilość cząstek o określonej wielkości w analizowanym powietrzu. Najczęściej stosowany w tzw. clean-room – monitoring pomieszczeń czystych (szpitale, farmacja, elektronika). Dostępny jest zarówno w wersjach stacjonarnych (laboratoryjnych) jak i...
Metoda wagowa

Metoda wagowa

Metoda wagowa polega na oznaczeniu zawartości składnika na podstawie masy strąconego osadu. osad musi być osadem czystym suchym lub wyprażonym np. : oznaczenie zawartości pyłu całkowitego, oznaczenie zawartości pyłu respirabilnego, oznaczenie frakcji PM10 (wagowy pomiar stężenia pyłu o wymiarach cząstek poniżej 10µm), oznaczenie frakcji PM2.5 (wagowy pomiar stężenia pyłu o wymiarach cząstek poniżej...